Független
Iparművészeti
Kortárs
Szalon

radics_marta_ceramicist_works-1

Radics Márta

Budapesten végeztem tanulmányaimat a Magyar Iparművészeti Főiskola kerámia szakán. Az egyetem elvégzése után Svédországban éltem családommal, ahol volt lehetőségem a kerámián belül dolgoznom Röback-ben a „Forma” kerámiacsoportban. Később Ausztriában éltem, ahol elsősorban a rajzolás és a porcelán tárgytervezés játszott számottevő szerepet. 2001-ben Miskolcra költöztem, ahol 18 éve a művészeti oktatásban veszek részt. Tanári tanulmányaimat a Magyar Képzőművészeti Egyetemen végeztem 2010-ben. A művészeti oktatás mellett folyamatos alkotói munkát végzek, melyet hazai és külföldi kiállításokon, versenyeken reprezentálok.

A kerámia technológián belül számos területet kipróbáltam, folyamatosan kísérletezem, új formai lehetőségek után kutatok. Jelenleg a porcelánöntés technológiáján keresztül keresek kreatív, kifejező lehetőségeket. A technológia által adott látványos vizuális lehetőségeken túl szándékom fogalmakat, üzeneteket továbbítani a környezetem felé.
Plasztikáim kialakításánál különböző geometrikus téri elemekből építkezem, mely technikai eszköz végtelen variálási lehetőséget kínál fel számomra. Újító és izgalmas kísérletként a szabályos építő egységeket spontán és kiszámíthatatlan felülettel látom el, mely felületek mélysége, textúrájának gazdagsága önálló formaként is funkcionálhat. A szabályos téri elemek felületi „roncsolásával” izgalmas formai játékot kapok. A felületek formaalakító hatása számos variációt képez pozitív és negatív formák között, mely gyakran drámai hatást eredményez. Az emberi léttel társítható fogalmak kifejezésére így gazdag eszköztárral tudok reflektálni. Kerámia plasztikáim a képző- és iparművészet áthatásán keresztül jönnek létre.
A két szál egyensúlyi viszonyát szándékomban áll megtartani, fontosnak tartom a technológia és a tárgy által közölt tartalom egyenrangú, magas színvonalú meglétét.