Független
Iparművészeti
Kortárs
Szalon

Védőszentek

Az ötvösök védőszentje: Szent Eligius. Franciaországban született 588-ban, majd ott is halt meg 72 évvel később. A Meroving királyi udvar magas rangú hivatalnoka, aki mellesleg igen jól konyított az aranyművességhez. Eredendően patkolókovács volt, majd kitanulta a fémművességet, végül elsőrangú ötvös vált belőle. Ezzel párhuzamosan belépett az egyházi rendbe és meg sem állt addig, amíg a püspöki ornátust magára nem öltötte. Mivel ifjúként lovakat patkolt és a kovácsok egykor lódoktorok is voltak, ezért ő az állatorvosok és a zsokék védőszentje is.

blog-vedoszentek-szt-eligius-1

Szent Eligius

A keramikusok és fazekasok védőszentje: Szt. Bonitus püspök (†710). A fazekasok készítményeit mindig nagy becsben tartotta. Agyagmosdó-medencéje ma is látható Clermontban. Ünnepe jan. 15. Védőszentjeik még: Szt. Péter és Pál apostolok, Szt. Radegund, Szt. Antal remete, Szt. Flórián, Alexandriai Szt. Katalin

blog-vedoszentek-st-bonitus

Az üveggel dolgozók védőszentje: Szt. Klára szűz, hitvalló (†1253), a klarisszaapácák rendjének alapítója. Élettörténetében olvassuk, hogy születése előtt jámbor anyja ezt az égi szózatot hallotta: „Világosságot szülsz, mely fényt derít az egész világra!” Képein jámborságot sugárzó arcára a kezében tartott öröklámpa fényt derít. Ünnepe aug. 12. Védőszentjeik még: az apostolok és evangélisták, Szt. Erzsébet, Szt. Lucia.

blog-vedoszentek-szent-klara-2

Szent Klára

A bőrdíszművesek védőszentje: Keresztelő Szt. János vértanú (†30 körül). A Messiás eljövetelét hirdette; Jézust megkeresztelte; a pusztában prédikált, öltözete teveszőrből volt; ágyéka körül bőrövet, lábán sarut viselt. Ismeretes képe Jézusnak a Jordán vizében való megkeresztelését ábrázolja. Ünnepe jún. 24.

blog-vedoszentek-keresztelo-szent-janos-1

Keresztelő Szent János

A textillel dolgozók és takácsok védőszentje: Szt. Pál apostol, vértanú (†67). Térítő útjában sohasem vetett terhet a hívőkre, hanem saját kezével kereste meg, mint sátorponyva-takács, amire neki és társainak szüksége volt. Képein néha farkast és bárányt is látunk, vonatkozással előbbi és utóbbi életére. Ünnepe jún. 30. Védőszentjeik még: Keresztelő Szt. János, Szt. Anna, Szt. Athanázia, Szt. Borbála, Szt. Barabás apostol, Szt. Balázs, Assisi Szt. Ferenc, Szt. János evangélista, Szt. Lucia.

blog-vedoszentek-szent-pal-2

Szent Pál